Unity Spark

Cre8 Talks & Connections

Her kan du utvide ditt nettverk og samtidig få inspirasjon fra vellykkede gründere. De vil dele sin vei til egen virksomhet, muligheter og utfordringer de møter i dagliglivet, kompetanse og svare på forretningsspørsmålene dine.

Read More

Gründerdrømmen

Gründerdrømmen-nettverk er et program der målet er å styrke gründere med flerkulturell bakgrunn slik at de kan utvikle egen virksomhet og lykkes som gründer i Norge.

Read More