Unity Spark

Tjenester

  • Gründerkurs tilpasset flerkulturelle (kommuner, næringsråd)
  • Mentorkurs/-programmer for flerkulturelle
  • Mangfoldsledelse – kurs, workshop, kartlegging og måling
  • Utvikling av mangfoldstrategier, veiledning (bedrifter)
  • Foredrag om mangfold og inkludering
  • Foredrag om flerkulturelt entreprenørskap