Unity Spark

Flerkulturelt entreprenørskap konferanse: Muligheter og utfordringer

Det er lov å drømme!

Antall migranter har økt betydelig i alle deler av landet de siste årene. Migrantene representerer en kulturell og samfunnsøkonomisk ressurs, men realisering av denne ressursen krever god integrering og tilrettelegging.

Regjeringen ser arbeid som den viktigste arenaen for integrering. I så måte er gründervirksomhet blant innvandrere og deres barn et viktig virkemiddel. Mange innvandrere som kommer til Norge har erfaring, kunnskap, nettverk og kompetanse med å drive egen virksomhet i hjemlandet. Mange drømmer om å starte noe eget i et nytt samfunn.

Hva er muligheter og utfordringer? Hvem er de som tør å starte og hvordan kan de bli støttet? Og hva er erfaringene til dem som har lykkes?

Målgruppen for denne konferansen er bred. Om du er ansatt i offentlig sektor eller i næringslivet, om du studerer eller forsker på entreprenørskap, om du er investor eller om du ønsker å starte noe eget: Velkommen skal du være! Sammen skal vi drømme!

Konferansier: Ola Grytten og Francine Mbanza Jensen

Dato: 29. mars 2023

Sted: Kong Oscars gate 15, 5017 Bergen

Program

08.30 – 09.00: Registrering

09.00 – 09.05: Velkommen ved Ola Grytten og Francine Mbanza Jensen

09.05 – 09.20: Åpningsinnlegg

09.20 – 09.30: Kulturelt innslag

09.30 – 10.00: Hvordan skaper Charge gründere med flerkulturell bakgrunn? ved Aiman Shaqura

10.00 – 10.30: Pause, kaffe og mingling

10.30 – 11.00: Krydderdamene – forsøk med nytt introduksjonsprogram for flyktninger – ved forsker Hilde Danielsen

11.00 – 11:30: Kan Mateventyr bidra til å skape flere arbeidsplasser, ved Vanessa Etondi

11.30 – 12.00: Flerkulturelt entreprenørskap i Norge: – Muligheter og utfordringer ved Francine Mbanza Jensen

12.00 – 13.00: Lunsj & nettverksbygging

13.00 – 13.20: Unity, et møtested for kunder, gründere, deg og meg, ved Erling Hugo Jensen

13.20 – 13:40: Å fokusere på muligheter, ikke utfordringer, ved Lelian Dam-Rimarachin

13.40 – 14.00: Hvordan bruke entreprenørskap til å løse sosiale utfordringer? ved Silje L. Grastveit

14.00 – 14-10: Mingling

14.10 – 14.30: Viktigheten av mentorprogram i startfasen, ved Irina Svolsbru og Yevheniia Strokach

14.30 – 15.00: Hauges entreprenørskap som en inspirasjonskilde, ved Ola Grytten

15.00 – 15.30: Hvordan kan flerkulturelle gündere bli inkludert i innovasjonsmiljøet?

Deltakere i panelet:

Francine Mbanza Jensen: Empo og Unity Spark

Annelise Ly: NHH

Iver Belle-Ramos: Bergen Næringsråd

Paul Evers: Etablerersenteret.

Takk for økonomisk støtte og til våre samarbeidspartnere:

Write a comment