Unity Spark

UNITY SPARK, tidligere Cre8 Hub er en frivillig organisasjon som ble etablert av Francine Mbanza Jensen. I 2017 var hun ferdig med masteroppgave om flerkulturelt entreprenørskap i Norge.

Hun fant ut at Antall innvandrere som starter egne virksomheter i Norge så vel som i andre vestlige land har vært økende (Munkejord, 2015). For eksempel Skårerhøgda & Torp (2012) hevder at ca. 5 prosent av innvandrerne i Norge eier egen bedrift. I tillegg viser funn at andelen av personer som starter egen bedrift er høyere blant personer med flerkulturell bakgrunn enn etnisk norske (Hidle et al., 2007). Tross de mange bedriftene som startes av personer med flerkulturell bakgrunn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå at bedrifter som er etablert av innvandrere har lavere overlevelsesevne de første fem leveårene enn bedrifter som eies av etniske nordmenn (Skårerhøgda & Torp, 2012). Men Skårerhøgda & Torp (2012) hevder at etter fem år har bedrifter som er etablert av innvandrere høyere gjennomsnittlig omsetning og sysselsetting enn bedrifter ellers. Med andre ord, dersom innvandrere overlever nybegynnerfasen som entreprenører er det god sjanse for at de kan bidra til positiv verdiskapning. Dette er viktig både for den enkelte innvandrer, men også for det norske samfunn som helhet.

Det å etablere en bedrift kan skape flere arbeidsplasser, samt muligheten til å forsørge seg selv og familien. Å forsørge seg selv er et bedre alternativ enn å være arbeidsledig, og det anses som et viktig bidrag til verdiskapningen i samfunnet ifølge Regjeringen.no (2006-2007).

I hennes masteroppgaven fant hun ut at gründere med flerkulturell bakgrunn møter noen utfordringer når de prøver å utvikle virksomheter. Mange opplever mangel av støtte og veiledning fra myndighetene. Det er vanskelig for mange å få tilgang til marked, forretningsnettverk og finansiering. Hun fant ut også at mange har motivasjon som gir en ekstra drive ved start av egen bedrift. De har kunnskap og erfaring som kan ha stor betydning for entreprenørskapet. Dette inspirerte henne til å starte UNITY SPARK.