Unity Spark

TOM GEORG OLSEN

Styreleder & Partner

 • Sivilingeniør IT, ingeniør og hjelpepleier 
 • 30 års leder- og styreerfaring 
 • Kursholder om mentoring 
 • 3 år som mentor i Bergen Opportunity 
 • Mentor for 5 bedriftsledere  
 • Medgründer av Miles i 2005 
 • Konserntjener i Miles frem til mai 2023 
 • Prisbelønt for tjenende ledelse 
 • Foredragsholder “Tillit som strategi” 
 • Investor startups/scaleups 
 • Diverse styreverv 
 • Mer info: www.servantleader.no 

FRANCINE M. JENSEN

Daglig leder

 • Master i Samfunnsvitenskap 
 • Masteroppg. “Flerkulturelt entreprenørskap” 
 • Opprinnelig fra Burundi 
 • Kom til Norge som immigrant i 2005 
 • Leder EMPO Flerkulturelt Ressurssenter 
 • Gründer og daglig leder i Unity Spark 
 • Initiativtaker flerkulturelt mentorprogram 
 • Vært deltager i Bergen Opportunity 
 • Jobber med og for flerkulturelle gründere 
 • Skaper av tegneserien om superhelten Kira 
 • Prisbelønt foredragsholder 
 • Vinner av Mangfoldsprisen 2023 (BK) 
 • Diverse styreverv 

Ola H. Grytten

Kursholder og medlem i ressursgruppe

Ola H. Grytten er:

 • Professor, dr. oecon, ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH) og Hauge School of Economics.
 • Professor II ved NTNU og NLA
 • Har forsket på historiske økonomiske kriser og makroøkonomiske serier
 • Har konstruert historiske nasjonalregnskap for årene før dette ble gjort offisielt
 •  

Vanessa Etondi

Koordinator

Vanessa Etondi har PhD i samtidens afrikansk litteratur og kjønnsstudier og har blant annet:

 • Vært lærer i fransk og kultur
 • Jobbet med forskning
 • Vært engasjert i ulike frivillige organisasjoner
 •  

Angelica Osnes

Koordinator

Angelica Osnes er koordinator, og er også bl.a.:

 • Grunnlegger av English Compass: www.englishcompass.no, der hun bl.a. tilbyr veiledning for å oppnå IELTS eksamen
 • Har en bachelorgrad i Historie med minors i Lærerutdanning og Filosofi.
 • Kåret magna cum laude.
 • Pedagog i samfunnsfag i USA – primært fokus på migrasjon.
 • Krise- og Følsomhetsopplæring fra University of Colorado. Hun jobbet på universitetet i fem år som veileder for studenter med spesielle behov mens hun selv var student.
 • CELTA-sertifisert Engelsklærer: Cambridge English
 • Skriveguide-sertifisert for Traumefølsom Skrivestøtte: Write Your Self
 • Erfaring med å undervise Engelsk A1-B2 og IELTS-forberedelse som en del av introduksjonsprogrammet.
 • Opplært i CEFR Kartlegging (A1-C2), Business English og Engelsk for Jobbsøkere.
 •