Francine Mbanza Jensen

Daglig leder og grunnlegger

Francine Mbanza Jensen har siden 2013 jobbet med:

 • Råd og veiledning av innvandrere,
 • Informasjonsformidling og kursing
 • Nettverksbygging
 • Har master i samfunnsvitenskap med fordypning i statsvitenskap
 • I 2017 ferdigstilte hun en masteroppgave om “Flerkulturelt entreprenørskap i Norge – en kvalitativ studie av veien til egen virksomhet”..
 • Har egen migrasjonserfaring og flerspråklig kompetanse.
 • Har skrevet magasiner om feiring av mangfold
 • Jobber med Empowerment som metode, mål og faglig tilnærming.
 • Har vært deltaker i Bergen Opportunity
 • Pr idag arbeider hun som veileder ved NorA NAV Årstad.

Ola H. Grytten

Styreleder

Ola H. Grytten er styreleder. Han er også bl.a.:

 • Professor, dr. oecon, ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH) og Hauge School of Economics
 • Professor II ved NTNU og NLA
 • Har forsket på historiske økonomiske kriser og makroøkonomiske serier
 • Har konstruert historiske nasjonalregnskap for årene før dette ble gjort offisielt

Christer Olsen

Rådgiver & forretningsutvikler

Christer Olsen er rådgiver og har:

 • MBA med vekt på innovasjon og kommersialisering innen teknologi.
 • Yrkesmessig har han mest erfaring fra B2B og kjenner næringslivet i Bergen godt.
 • Skal jobbe primært på inntektssiden; Hvordan få penger inn i selskapet.
 • Jobber både teoretisk og praktisk.
 • Jobber med teori og modellbasert råd og analyse av marked,
 • Skal bidra med blant annet forretningsplan, lansering av et produkt, praktisk og erfaringsbasert driftshjelp, vurdering av hvilke kunder man skal velge, hvilke partnere og hvilket geografisk område, forslå programvare, hjelp til skriving av søknader og avtaler, konkret arbeid med partnere, leverandører eller kunder
 • Skal gi opplæring i metoder og modeller for drift og utvikling.

 

Vanessa Etondi

Koodinator

Vanessa Etondi har PhD i samtidens afrikansk litteratur og kjønnsstudier

og har blant annet:

 • Vært lærer i fransk og kultur
 • Jobbet med forskning
 • Vært engasjert i ulike frivillige organisasjoner

.

Angelica Osnes

Mentor og koordinator

Angelica Osnes er mentor og koordinator, og er også bl.a.:

 • Grunnlegger av English Compass: www.englishcompass.no, der hun bl.a. tilbyr veiledning for å oppnå IELTS eksamen
 • Har en bachelorgrad i Historie med minors i Lærerutdanning og Filosofi.
 • Kåret magna cum laude.
 • Pedagog i samfunnsfag i USA – primært fokus på migrasjon.
 • Krise- og Følsomhetsopplæring fra University of Colorado. Hun jobbet på universitetet i fem år som veileder for studenter med spesielle behov mens hun selv var student.
 • CELTA-sertifisert Engelsklærer: Cambridge English
 • Skriveguide-sertifisert for Traumefølsom Skrivestøtte: Write Your Self
 • Erfaring med å undervise Engelsk A1-B2 og IELTS-forberedelse som en del av introduksjonsprogrammet.
 • Opplært i CEFR Kartlegging (A1-C2), Business English og Engelsk for Jobbsøkere.