Unity Spark

«4P» modellen viser oversikt over viktige faktorer for flerkulturelt entreprenørskap.

På bakgrunn av ulike teorier, faktorer og tidligere forskning på flerkulturelt entreprenørskap har Francine Mbanza Jensen valgt å lansere sin egen modell – heretter kalt «4P»-modellen.

1) Push-faktorer som diskriminering, eksklusjon, undersysselsetting, lav lønn og arbeidsledighet.
2) Pull-faktorer som frihet, uavhengighet, økt status, markedsforhold, inntekt og verdiskapning.
3) Påkreve faktorer som marked, kunnskap, produkt, kapital, lover og regler (økonomiske og politiske rammebetingelser) og
4) Påvirkningsfaktorer som erfaring, tilgang på finansiering, motivasjon, familie og nettverk (sosial kapital).

«4P» -modellen (Push, Pull, Påkreve, påvirke) er viktig å forstå flerkulturelt entreprenørskap. Eksempler på assosierte faktorer er markert på figuren. Fargekoden indikerer at det er en kobling og overganger mellom P-ene i modellen. Faktorer kan gli over fra en kategori til en annen avhengig av innhold.

Write a comment