Vårt mål er å være et sted som er perfekt tilpasset for å jobbe alene
eller å møtes, samtidig som vi fremmer kultur utveksling, møter og
fellesskap. Kom direkte eller bestill på forhånd. Vi vil alltid ha en
plass og et smil til å ønske deg velkommen!

Anticafé@unityspark.no eller ta kontakt på 95907121