Mange innvandrere og deres barn starter egen bedrift og skaper arbeidsplass for seg selv og andre.

 

  • Mange starter egne bedrifter for å unngå arbeidsledighet eller undersysselsetting.
  • De har motivasjon som gir ekstra «drive» ved start av egen bedrift.
  • De har kunnskap og erfaring som kan ha stor betydning for entreprenørskapet.
  • De fleste får støtte, gratis arbeidskraft og råd fra familie & venner.
  • De har nettverk fra hjemlandet som kan fungere som leverandører.
  • De er mer åpne for å ansette innvandrere enn resten av befolkningen