Her kan du utvide ditt nettverk og samtidig få inspirasjon fra vellykkede gründere. De vil dele sin vei til egen virksomhet, muligheter og utfordringer de møter i dagliglivet, kompetanse og svare på forretningsspørsmålene dine.